HJÄLP! AGAPE – till stöd för ensamkommande unga

Vi behöver göra något NU!
På söndag den 4:e advent kl.16 sänder vi live från ÖGATs lokaler i Gamlestaden. Var med och förstå svårigheterna, lyssna på samtal och musik. Sändningen stöttas av QTECH, ÖGAT, Musiker mot Rasism mfl.
/////////////////////////////////
Artister som stöttar AGAPE i sändningen:
STORMRYTTAREN
www.stormryttaren.com
MATTI OLLIKAINEN
https://www.youtube.com/watch?v=xoqtPtKUFHA
EGÅN JOHANSSON feat: William Johnsen https://www.youtube.com/watch?v=i7a6tkzfN9U
AMP
https://youtu.be/pX9IaGOMYxk
NEMO SPARDING
https://www.youtube.com/watch?v=7MqIcZZbE1o&feature=youtu.be
/////////////////////////////////
Värmen, generositeten och de öppna hjärtan från 2015 är långt borta, men inte individerna som då kom och inte heller behoven. Snarare tvärtom. Frivilligorganisationen Agape Göteborg har sedan 2017 försökt hjälpa dem som kom till staden som ensamkommande men blivit 18 år under asylprocessen och då förlorat rätten till stöd av kommunen med boende, god man, socialsekreterare etc. Avsikten var att de då skulle flytta till något av asylboende för vuxna i någon annan del av landet, men inför faktumet att lämna sin skola och det sociala sammanhang man byggt upp valde man att bli kvar. Agape har sedan dess erbjudit över 1 000 personer enkla boendelösningar i kyrkokällare, samlingslokaler men också hos frivilliga som öppnat upp sina hem. En del har nu fått tillfälligt uppehållstillstånd på den så kallade gymnasielagen för att fullfölja en gymnasieutbildning efter den är avslutad har de sex månader på sig att hitta en anställning som varar mer än två år. Om de inte hittar en anställning förlorar de sin rätt att vara kvar i Sverige och därmed all möjlighet till försörjning på legalt sätt, utan ska utvisas till ett land man aldrig varit i (många i den afghanska gruppen är födda och uppvuxna i Iran men utvisas nu till Afghanistan) eller till ett land som inte tar emot dem vilket är fallet för den somaliska gruppen. Rådande pandemi gör det än svårare att lämna landet, vilket gör att de blir kvar här med myndigheternas goda minne men helt utan rättigheter. Kriminaliteten, prostitutionen, svartjobbet under slavliknande förhållande eller att vara beroende av välgörenhet är de alternativ som finns för att få mat i magen och någonstans att få nattvila. Vad detta gör med den psykiska och fysiska hälsan torde vara uppenbart för var och en i en sådan situation är droger och annan destruktivitet inte långt borta. Agape erbjuder fortfarande enkla boendelösningar för målgruppen, varm mat fyra dagar i veckan, matkassar, drogavvänjning, samtalsstöd men inte minst ett sammanhang där man ges ett människovärde och stöd i att fatta kloka beslut om sig själv och sin framtid. Vi vill inget annat än att våra insatser inte ska behövas men inget utifrån rådande politik, lokalt eller nationellt, tyder på det men samtidigt ger inte heller Göteborgs stad oss något stöd. Därför behöver vi erat stöd såväl med att få in ekonomiskt stöd men inte minst i att opinionsbilda och lyfta frågan kring alla människors lika värde och vad det leder till när människor ställs utanför, när det parallella skuggsamhället växer på grund av politisk ansvarslöshet.
Swish 123 69486 16
Konto 90 06 03 – 3
www.agapegoteborg.se

www.facebook.com/frivilligorganisationenagape