NÅLS | ÖGAT

Här träffas dom som vill hitta inspiration och hålla igång ett skapande inom textil.

Genom worshops får man en inblick i olika tekniker och på dom regelbundna träffarna med eget arbete kan man fördjupa sig eller göra vad man själv vill. På träffarna finns ingen lärare men vi ger tips och råd till varandra utifrån våra olika kunskapsområden.

Vi håller oftast till i en lokal under medborgarhuset i Gamlestan där vi har studiecirklar genom ABF. Som textilmedlem i föreningen har man tillgång till lokal, endel fritt material, utrustning och kan delta billigt eller avgiftsfritt på workshops. Det ingår även marknadsföring vid gemensamma utställningar och andra samarrangemang. medlemspris 100kr/mnd. eller 30kr vid enstaka besök.

Visst material finns även till träffarna med eget arbete, emellanåt går vi oxå på inspirationsutställningar med cirklarna.

På Facebook har vi en sluten grupp som alla intresserade kan vara med i ! , samt ÖGATs inspirationsflöde för allsköns skapande(sluten) och en öppen sida där info om ÖGAT kommer ut. Välkommen dit!!
Vi har kommit överens om att starta varje träff med 15 minuters meditation/tystnad.
( man kan ju tex ha egen avslappning i lurar) för att varva ner tillsammans och skapa ett fokus innan vi sätter igång. ofta välbehövligt efter dagens alla göromål =).
Vi sätter en lapp på dörren, ifall man skulle råka komma mitt i så får man vänta lite ?.


Nella Druzeta tel nr 0762-682495