X som i Xylofon

Ögat har varit på musikkurs med Christer Bothén

Kursen arrangerades av Klangfärg (Kultur i väst) som är ett resurscentrum med lokaler i Göteborg för personal inom LSS och särskola.

”Vi gör som Christer vill annars får vi äta rutten sill”. Under en diktatorisk för och eftermiddag med glimten i ögonvrån lärde vi oss polyrytmiska övningar. Övningar som vi kunde ta med oss till våran egen organisation/skola för att sedan undervisa detta vidare till personer med och utan funktionsnedsättningar. Vi blev grymt taggade och slukade de gruppdynamiska övningarna till vår kunskapsbank. Tack Christer och Klangfärg, ses igen!

Så här beskrev Klangfärg kursen:

”I Solna strax utanför Stockholm finns Stora Blå Kultur, en daglig verksamhet med kulturinriktning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Där har Christer Bothén skapat Xylofonorkestern Stora Blå som har rönt stor uppmärksamhet genom konserter, turnéer och den skiva som gavs ut 2014. Christer kommer att berätta om sitt arbete och ge många nycklar för att skapa musik tillsammans med människor med olika förutsättningar. Vi kommer att arbeta praktiskt, och tillsammans skapa musik efter modeller som du sedan kan ta med dig och använda i ditt eget arbete. Christer har med sig orkesterns instrument, och att få spela tillsammans på dessa bidrar till bästa möjliga upplevelse och förståelse av de pedagogiska metoderna.”

”Vi kommer att ha lika roligt som Xylofonorkestern Stora Blå har haft under åtta år fast på lite kortare tid.”

Christer Bothén är musiker, kompositör och pedagog med mycket lång erfarenhet av att leda kurser och musikseminarier inom olika områden. Han har bedrivit studier i musiktraditioner med terapeutiska inslag i Väst- och Nordafrika. Vissa erfarenheter från dessa studier finns med i hans arbete med musikterapeutisk inriktning.

Hans metod baseras på lång erfarenhet av arbete med personer med och utan funktionsnedsättningar. Metoden bygger på taktila erfarenheter, kroppsmedvetande och rytmiska övningar som leder fram till ett gemensamt musikskapande där centrum är xylofonerna. Metodens fokus är musikens möjlighet att läka och framför allt musicerandets läkande förmåga genom att öppna upp och skapa förbindelser mellan handling och upplevelse.”